Diensten

DE DIENSTEN DIE WIJ AANBIEDEN

Dienstenpakket:


 • verwerken financiële administratie;
 • samenstellen en bespreken van tussentijdse cijfers;
 • samenstellen en bespreken van jaarcijfers;
 • advisering inzake de administratieve organisatie;
 • verzorgen van de loonadministratie in de ruimste zin van het woord;
 • verzorgen van alle mogelijke fiscale aangiften (o.a. inkomsten-, loon-, omzet- en vennootschapsbelasting);
 • verstrekken van adviezen en het begeleiden van ondernemingen op het gebied van administratieve, fiscale en financiële aangelegenheden;
 • opstellen van financieringsaanvragen en het begeleiden bij het vervullen van de financieringsbehoeften;
 • opstellen van een ondernemingsplan.

Verder kunt U bij ons onder meer terecht op de volgende vakgebieden:

 • accountancy;
 • fiscaal/juridisch;
 • pensioen & zorg;
 • personeel & organisatie;
 • subsidies;
 • marketing & communicatie;
 • bedrijfsoverdracht/fusie & overname;
 • risicomanagement en milieu.